ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Klinické studie

SÚKL Vám zpřístupňuje jedinečnou databázi klinických studií povolených v České republice. Klinické studie (klinická hodnocení) slouží k prokázání bezpečnosti, účinnosti nebo jakosti nových léků.

Výsledky vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)

pokročilé vyhledávání

Jak hledat v databázi klinických studií?

Počet nalezených záznamů: 9
Název studie Diagnóza
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 k vyhodnocení účinnosti, bezpečnosti, farmakokinetiky a farmakodynamiky nipokalimabu podávaného dospělým s generalizovanou formou myasthenia gravis myasthenia gravis
Otevřená prodloužená studie hodnotící rozanolixizumab u účastníků studie s generalizovanou formou myasthenia gravis. myasthenia gravis
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze III s cílem zhodnotit bezpečnost a účinnost přípravku Ravulizumab u inhibitor-komplement naivních dospělých pacientů s generalizovaným onemocněním Myasthenia Gravis Myasthenia Gravis
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku rozanolixizumab u pacientů s generalizovaným onemocněním myasthenia gravis. myasthenia gravis
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 k posouzení účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti přípravku ARGX-113 u pacientů s myasthenia gravis trpících generalizovanou slabostí svalů Myasthenia gravis
Dlouhodobé, otevřené, multicentrické, klinické hodnocení fáze 3 s jednou léčebnou skupinou, navazující na klinické hodnocení přípravku ARGX-113-1704 k posouzení bezpečnosti a snášenlivosti přípravku ARGX-113 u pacientů s myasthenia gravis trpících generalizovanou slabostí svalů Myasthenia gravis
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení k posouzení bezpečnosti a účinnosti eculizumabu u pacientů s refrakterní generalizovanou myasthenia gravis (gMG) myasthenia gravis (gMG)
Multicentrické, prospektivní, otevřené, jiným přípravkem nekontrolované klinické hodnocení hodnotící účinnost a bezpečnost lidského imunoglobulinu, 10% kaprylátu/chromatograficky purifikovaného (IGIV-C) u pacientů s exacerbacemi myasthenia gravis. exacerbacemi myasthenia gravis
Prospektivní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická, 36týdenní klinická studie s paralelními skupinami, ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti mykofenolát mofeilu (MMF) pro udržení či zlepšení kontroly symptomů při snížení kortikosteroidů u pacientů s myasthenia gravis myasthenia gravis
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 14. duben 2024 v 05:11

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%