ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Jak je možné stát se dobrovolníkem při klinickém testování léku?

Nábor dobrovolníků probíhá v rámci zdravotnických zařízení, která jsou do studie zapojena, a dále v rámci center, která se soustřeďují na studie za účasti zdravých dobrovolníků.

Dobrovolníkem se může stát ten, koho osloví lékař a nabídne mu účast v takovém klinickém hodnocení. Tímto způsobem probíhá většinou nábor pacientů, kterým je nabídnuta možnost léčby novou dosud neregistrovanou látkou.

Centra, která provádí bioekvivalenční studie zaměřené na zdravé dobrovolníky, provádí nábor nejčastěji prostřednictvím inzerátu v tisku či v ordinacích lékařů.

Pro zkoušení nových léků musí dobrovolník splňovat požadavky protokolu (vstupní a vyřazovací kritéria), což znamená, že musí splňovat určitá kritéria - dostupná anamnéza, odpovídající zdravotní stav, laboratorní výsledky v souladu s požadavky, atd.

Seznam center, která provádí nábory zdravých dobrovolníků, veřejně k dispozici není.

Klinické studie