ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výkladový slovník

etická komise

Nezávislý orgán tvořený odborníky z oblasti zdravotnictví a osobami bez lékařského vzdělání, jejichž povinností je chránit práva, bezpečnost a zdraví subjektů klinického hodnocení a zajistit tuto ochranu i vyjádřením svého stanoviska k protokolu klinického hodnocení, vhodnosti zkoušejících a zařízení, k metodám a dokumentům používaným pro informaci subjektů hodnocení a získání jejich informovaného souhlasu

Zkratky: EK

Klinické studie