Další upozornění

Úprava datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Zejména v souvislosti s právě přijímanou technickou novelou zákona č. 48/1997 Sb. Z. o veřejném zdravotním pojištění dochází k úpravě datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ.

 

Informace o obnovení dostupnosti všech webových stránek SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o obnovení dostupnosti všech webových stránek: www.sukl.cz , www.olecich.cz a www.nebezpecneleky.cz .

 

Upozornění pro uživatele zdravotnického prostředku IXODERM

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na možný výskyt nežádoucího účinku.

 

Informace k úhradám přípravků ze skupiny 82/2 - antiparkinsonika

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o úhradách léčivých přípravků z referenční skupiny č. 82/2 - antiparkinsonika, agoniské dopaminu, p.o.

 

Úprava datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Zejména v souvislosti s právě přijímanou technickou novelou zákona č. 48/1997 Sb. Z. o veřejném zdravotním pojištění dochází k úpravě datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ.

 

Mikrobiologická nezávadnost bylinných léčivých čajů

Státní ústav pro kontrolu léčiv provedl namátkovou kontrolu registrovaných bylinných čajů.

 

Informace SÚKL k workshopu dne 28. 6. 2011

SÚKL informuje o připravovaném workshopu k problematice Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky.

 

Formuláře o záměru provést klinické zkoušky ZP

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o umístění aktuálních verzí Formulářů o záměru provést klinické zkoušky ZP na svých webových stánkách. 

 

Úprava datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Zejména v souvislosti s připravovaným zákonem o přechodném snížení cen a úhrad léčiv dochází k úpravě datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ.

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - DIANEAL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivých přípravků DIANEAL PD1 a DIANEAL PD4 v tureckém obalu.

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivých přípravků DIANEAL PD1, DIANEAL PD4, EXTRANEAL a NUTRINEAL PD4 v anglicko-francouzském obalu.

 

Informace SÚKL pro pacienty k roztokům pro peritoneální dialýzu společnosti Baxter

Aktualizace informace týkající se roztoků pro peritoneální dialýzu od společnosti Baxter určená pro pacienty.

 

Informace SÚKL pro lékaře k roztokům pro peritoneální dialýzu společnosti Baxter

Aktualizace informace týkající se roztoků pro peritoneální dialýzu od společnosti Baxter určená pro lékaře.

 

Přípravky pro peritoneální dialýzu firmy Baxter

Zhodnocení výroby léčivých přípravků pro peritoneální dialýzu firmy Baxter vyvolané potenciální přítomností endotoxinů v některých šaržích 

 

Informace SÚKL pro zdravotnické pracovníky - D.T.VAX

Narušení celistvosti balení léčivého přípravku D.T.VAX, inj.sus.   

 

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie