ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivých přípravků

SÚKL ve spolupráci s držitelem rozhodnutí o registraci, společností Pierre Fabre Dermatology, upozorňuje na odcizení zásilky léčivých přípravků Eryfluid a Eclaran.

V době od 4.12. do 6.12.2012 byly během přepravy z výrobního místa držitele registrace ve Francii do skladu v České republice odcizeny níže uvedené léčivé přípravky.

Kód SÚKL

Název LP

Odcizené množství

Šarže

Použitelnost do

98204

Eryfluid 30ml

8100

V00837

9/2014

75285

Eryfluid 100ml

2610

V00834

7/2014

75285

Eryfluid 100ml

7470

V00840

10/2014

47279

Eclaran 5 gel 45g

11088

G00271

10/2014

98209

Eclaran 10 gel 45g

5544

G00211

7/2014

Uvedené léčivé přípravky byly určené pro pacienty v České republice a z tohoto důvodu je možné, že se mohou dostat na černý trh. Upozorňujeme proto všechny osoby oprávněné k nakládání s léčivými přípravky, aby věnovaly zvýšenou pozornost při přejímce léčivých přípravků Eryfluid a Eclaran gel. U výše uvedených šarží léčivých přípravků došlo k přerušení distribučního řetězce a není tak u nich již nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Léčivé přípravy daných šarží proto v žádném případě nelze použít k léčbě.


Podezřelé zásilky, prosím, oznamte informačnímu středisku SÚKL: infs@sukl_cz, tel. 272 185 333.


Oddělení závad v jakosti a enforcementu

14.12.2012

 

 

Oprava:

V tabulce byly opraveny kódy SÚKL.

 

Oddělení závad v jakosti a enforcementu

14.12.2012

Klinické studie