ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sdělení k cenové kontrole

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o činnosti související se cenovými kontrolami.

Státní ústav pro kontrolu léčiv je dle § 2a odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, orgánem cenové kontroly. SÚKL provádí cenovou kontrolu u léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků.

V této souvislosti SÚKL informuje o úspěšném ukončení 2. fáze projektu: „Metodická podpora při výkonu cenové kontroly“. Na projektu se podílí zaměstnanci SÚKL (experti na oblast cenových kontrol) spolu s experty auditorské a poradenské společnosti Ernst & Young. Vedle vypracování metodiky cenové kontroly v šíři celého dodavatelského řetězce (výroba-distribuce-výdej/poskytnutí při ošetření) byly provedeny pilotní cenové kontroly, kterými bylo ověřena úspěšnost implementace metodiky. Cenovou kontrolou SÚKL je nyní možné prověřit dodržování pravidel cenové regulace v rozsahu milionů záznamů od jednotlivých regulovaných subjektů za období více let.

Po zahájení cenové kontroly inspektoři předávají kontrolovaným subjektům dohodnutý formát datového exportu. Specifikace formátu bude dostupná pro všechny cenově regulované subjekty na internetových stránkách SÚKL začátkem roku 2012.

Sekce dozoru
27.12.2011

 

Klinické studie