ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na platnost nové legislativy

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na změny v legislativě, které se týkají oblasti léčivých přípravků, lidských tkání a buněk i zdravotnických prostředků.

Mezi nejvýznamnější legislativní změny účinné od 1. 4. 2012 patří:

  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
  • Vyhláška č. 92/2012 Sb., o minimálním věcném a technickém vybavení zdravotnických zařízení.
  • Zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.
  • Zákon č. 77/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

 

Tiskové a informační oddělení
4. 4. 2012

Klinické studie