ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL k nedostupnosti léčivého přípravku GANATON

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na publikované nepřesné informace týkající se nedostupnosti léčivého přípravku GANATON.

Léčivý přípravek GANATON 100x50 MG s obsahem léčivé látky itoprid prošel pravidelnou revizí systému úhrad, díky níž došlo k poklesu jeho úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Tento léčivý přípravek byl společně s dalšími perorálními prokinetiky (léčiva pro poruchy pohyblivosti trávicího traktu) zařazen do referenční skupiny společně s dalšími přípravky s touto látkou. Látky zařazené do jednotlivých referenčních skupin mají obdobnou nebo blízkou účinnost a bezpečnost a obdobné klinické využití. 

Úhrada daného léčivého přípravku byla vypočtena v souladu s platnými právními předpisy na základě ceny nejlevnějšího zaměnitelného přípravku v zemích EU. Držitel rozhodnutí o registraci následně oznámil své rozhodí ukončit dodávky tohoto léčivého přípravku na český trh, a to k 15. 1. 2012, viz Přehled hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh.

Nelze souhlasit s tvrzením, že za léčivý přípravek GANATON 100x50 MG neexistuje na českém trhu náhrada. Kromě toho, že na trhu stále zůstává dostupný léčivý přípravek GANATON 40x50 MG, jsou v současné době v ČR hrazeny z veřejných prostředků léčivé přípravky KINITO a ITOPRID PMCS s obsahem stejné léčivé látky jako u léčivého přípravku GANATON.

Kvalitní léčba pro pacienty s poruchami pohyblivosti trávicího traktu tak zůstane v ČR plně dostupná, navíc se stejnou výší úhrady za denní dávku jako v případě přípravku GANATON. Dle aktuálně dostupných informací léčivé přípravky se stejnou účinnou látkou pokryjí potřeby pacientů v plném rozsahu.

Zároveň, z důvodu poklesu úhrady této skupiny přípravků, dojde k celkovým úsporám finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění, které mohou být využity na další zkvalitňování léčby pacientů.

Státní ústav pro kontrolu léčiv, prostřednictvím Sekce ochrany spotřebitele, řeší a podporuje dostupnost léčivých přípravků v ČR a podílí se na řešení krizových situací týkajících se výpadků na trhu a závad v jakosti léčivých přípravků.

 

 

Tiskové a informační oddělení 
16. 1. 2012

Klinické studie