Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, dvojitě matoucí, aktivně kontrolované, multicentrické klinické hodnocení uspořádané v paralelních skupinách ke stanovení účinnosti a bezpečnosti vilaprisanu u pacientek s děložními myomy
EudraCT number 2016-002855-48
Číslo protokolu BAY1002670/15789
Zadavatel Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 10, 51373 Leverkusen, Germany
Indikační skupina Gynekologie – porodnictví
Diagnóza děložní myomy
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 17.7.2017
Datum schválení MEK 31.5.2017
Datum zahájení 19.10.2017
Datum ukončení 8.7.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Uherskohradišťská nemocnice a.s. ,Porodnicko-gynekologické odděleni,J. E. Purkyně 365,Uherské Hradiště ,686 68
Blue GYN centrum s.r.o. ,,U Pošty 402/14 ,Brno,625 00
GYNET Group s.r.o. ,,Kotlárova 3199/8 , Ostrava,700 30
Gyneko, spol s r.o. ,,Smetanova 954 ,Vsetín ,755 01
GYN-F s.r.o. ,Malé náměstí 7/23, Hradec Králové,500 03
MUDr. Šmrhová-Kovács ,,Kpt. Jaroše 2876 ,Tábor ,390 03
Porodnicko-gynekologická klinika,FN a LF UP Olomouc,I. P. Pavlova 185/6 ,Olomouc,779 00
G-CENTRUM Olomouc s.r.o ,,Horní Nám 285/8 ,Olomouc,772 00
Gynekologicko - porodnická klinika ,Fakultní nemocnice Brno ,Obilní trh 11 ,Brno,625 00
Centrum gynekologické rehabilitace, s.r.o. ,,Zeyerova 2442,Písek,39701
GYNERA, Václava Rady 1453/15, 156 00 Praha 5 Zbraslav
Gynekologická ambulance, Senovážné náměstí 248/2, 37001, České Budějovice
MediGyn s.r.o., U Francouzů 1200/2, 37901 Třeboň II
Gynekologická ambulance, Náměstí Republiky 27, 30100 Plzeň

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%