Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Poznejte své léky na informačním portálu pro veřejnost

Stránky O lécích byly vytvořeny Státním ústavem pro kontrolu léčív (SÚKL) a jsou určeny pro širokou laickou veřejnost. Jejich cílem je zejména:

  • zpřístupnit garantované informace jejichž je SÚKL vlastníkem,
  • vzdělávat a informovat veřejnost v oblasti lékové problematiky,
  • chránit společnost před neověřenými a nepřesnými informacemi z lékové oblasti.

Upozornění

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem. SÚKL nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách.

Varování a informace

11. 08. 2020

Informační dopis pro zdravotnické pracovníky k léčivému přípravku Furolin ve...

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na důležité doporučení týkající se užívání neregistrovaného léčivého...

15. 07. 2020

Uptravi (selexipag) – upozornění na chybu v Průvodci titrací pro pacienta

SÚKL upozorňuje na chybu, kterou identifikoval držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Uptravi (léčivá...

02. 07. 2020

Depotní přípravky obsahující leuprorelin – nová opatření k prevenci chyb v...

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská agentura pro léčivé přípravky doporučuje nová opatření, která mají zabránit...

25. 05. 2020

ZMĚNA TERMÍNU SEMINÁŘE ODBORU FARMAKOVIGILANCE

Seminář 5 + Seminář 6 - Sekce registrací (Odbor farmakovigilance) - ZMĚNA TERMÍNU

Všechna varování a informace