Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná, multicentrická studie fáze III intravenózně podávaného inhibitoru PI3K copanlisib v kombinaci se standardní imunochemoterapií versus standardní imunochemoterapie u pacientů s relabujícím indolentním non-Hodgkinovým lymfomem (iNHL) - CHRONOS-4
EudraCT number 2015-001088-38
Číslo protokolu BAY80-6946/17833
Zadavatel Bayer HealthCare, AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 10, 51368 Leverkusen, Germany
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza indolentní non-Hodgkinův lymfom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 28.12.2015
Datum schválení MEK 4.11.2015
Datum zahájení 31.10.2017
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Interní hematologická klinika, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%