ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výkladový slovník

I

E  |  F  |  G  |  H  |  CH  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  Ř  |  S  |  Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ž  |  Vše  |  Slovník SÚKL  |  Slovník léčiva  |  Slovník lékárny  |  Slovník klinické studie  |  Slovník zdravotnické prostředky

 

implantační tableta

Implantační tablety jsou druhem lékové formy pro  subkutánního podání , používají se například pro  hormonální terapii vzhledem k řízenému uvolňování léčiva.  
 

implantát

cizorodý předmět vpravený do organismu s cílem nahradit nebo doplnit některou jeho nemocí poškozenou funkci (např. orgán nebo jeho část, prsní implantát apod.) 
 

imunomodulační léčivo

léčivo, které posiluje nebo normalizuje činnost imunitního systému
 

imunosupresivum

léčivo používané k potlačení činnosti imunitního systému
 

in vitro

ve zkumavce, mimo živý organismus
 

indikace

určení, stanovení léčebného postupu; signalizace sledovaného stavu
 

individuálně připravovaný léčivý přípravek

lék, který je připraven pro konkrétního pacienta v lékárně nebo ve zdravotnickém zařízení na základě lékařského předpisu Zkratky: IPLP
 

inf cnc sol

koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
 

informace pro pacienta

Než pacient vstoupí do klinické studie dostane písemnou informaci o studii. V Informacích o studii je popsán design studie, léčba v průběhu studie, plánovaná vyšetření, možná rizika a možný přínos z účasti ve studii, povinnosti účastníka studie apod.
 

informovaný souhlas

lékař musí postupovat v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy (lege artis), pacient musí vyslovit s touto léčbou souhlas, samozřejmě vyjma těch případů, kdy zákon výslovně stanoví, že souhlasu pacienta není třeba. Příklad: Účast ve studii je dobrovolná. Se svou účastí v klinickém...
 

infuze

nitrožilní vpravování tekutin do organizmu
 

infuzní emulze

emulze k infuzi
 

infuzní roztok

roztok k infuzi
 

inhalace

vdechování
 

inhalační podání

podání léčiv vdechováním (ústy)
 

inj cnc sol

koncentrát pro přípravu injekčního roztoku
 

injekce

vpravení léčiv do organismu nitrožilně, nitrosvalově, podkožně apod.; používá se tehdy, není-li možné nebo vhodné podání ústy anebo je-li třeba rychlého nástupu účinku léčiva
 

insertum intauterinum

intrauterinní inzert
 

instantní léčivý čaj

granule rozpustné v horké vodě
 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

dříve Ústav pro doškolování lékařů (ÚDL) a Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF).  Hlavní činností Institutu je pedagogická činnost. Internetové stránky najdete na adrese www.ipvz.cz .
 

interakce

vzájemné působení dvou nebo více léčivých přípravků
 

interakce

ovlivnění účinku jednoho léčiva jiným
 

international unit

mezinárodní jednotky - udávají koncentraci některých léčiv
 

internus

z latiny, vnitřní
 

intraamniotické podání

podání do plodového obalu
 

intraarteriální podání

podání léku do tepny
 

intraartikulární podání

podání dovnitř kloubu
 

intracervikální

uvnitř děložního hrdla
 

intradermální (použití, podání, aplikace)

do kůže, nitrokožní, intradermální
 

intrakardiální

nitrosrdeční
 

Klinické studie