ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výkladový slovník

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

dříve Ústav pro doškolování lékařů (ÚDL) a Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF).  Hlavní činností Institutu je pedagogická činnost. Internetové stránky najdete na adrese www.ipvz.cz .

Zkratky: IPVZ

Klinické studie