ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výkladový slovník

O

E  |  F  |  G  |  H  |  CH  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  Ř  |  S  |  Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ž  |  Vše  |  Slovník SÚKL  |  Slovník léčiva  |  Slovník lékárny  |  Slovník klinické studie  |  Slovník zdravotnické prostředky

 

obstipans

viz antidiaroikum
 

obvyklá denní terapeutická dávka

Standardní udržovací dávka se srovnatelnou účinností pro běžného pacienta v referenční indikaci. Obvyklá denní terapeutická dávka je vyjádřena množstvím léčivé látky na jeden den terapie (viz §15 odst. 1 prováděcí vyhlášky č. 376/2011Sb.) zkratka - ODTD
 

oculoguttae in solutione

oční kapky, roztok
 

oculoguttae in suspensione

oční kapky, suspenze
 

oculoguttae prolongatae

oční kapky s prodlouženým účinkem
 

oculoinsertum

oční inzert
 

oftalmologikum

léčivo určené k očnímu použití
 

OKL

oddělení kontroly léčiv
 

OOVL

Odloučené oddělení výdeje léčivých přípravků a zdravotnických prostředků je detašované pracoviště schválené lékárny s omezenou činností, a to pouze na výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.   
 

ophthalmicus

oční (použití, podání, aplikace)
 

opiát

lék obsahující opium nebo omamnou látku
 

orální

ústní, týkající se úst
 

orm cnc ggr

koncentrát pro přípravu kloktadla
 

orphan

léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, tj. skupinu různorodých onemocnění, jejichž společným znakem je nízký výskyt v populaci
 

OTC

výdej léčivých přípravků bez lékařského předpisu
 

otevřená studie

účastníci klinického hodnocení vědí, jaký lék je podáván, opakem je  dvojitě zaslepená studie
 

otoguttae in emulsione

ušní kapky, emulze
 

otoguttae in solutione

ušní kapky, roztok
 

otoguttae in suspensione

ušní kapky, suspenze
 

otologikum

lék k ušnímu použití
 

Klinické studie