ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Ceny a platby v lékárnách

Proč se liší ceny v lékárnách?

Cena léku je ovlivněna cenou, za kterou lékárna lék nakoupí, a obchodní přirážkou.

 

Proč se liší doplatek v lékárnách?

Doplatek u hrazených přípravků odpovídá rozdílu prodejní ceny a úhrady ze zdravotního pojištění. Stejně jako se mohou lišit prodejní ceny, se proto mohou lišit i doplatky pacienta.

 

Jak je možné, že při výdeji byla rozdílná výše doplatku na balení stejného léku?

Prodejní cena a tedy i doplatek léků závisí na ceně, za kterou byl přípravek dodán od výrobce, a na obchodní přirážce, která byla distributorem a lékárnou uplatněna. Obě položky je však možné měnit s každou dodávkou léku.

 

Jaký vliv má doprodej léku na cenu a doplatek pacienta?

Doprodej léků za původní cenu je možný pouze po dobu 3 měsíců a vztahuje se pouze na léky hrazené ze zdravotního pojištění, které mají nastaven horní limit ceny, za kterou jsou dodávány na trh.

 

Musí mít lékárna někde uvedeny ceny jednotlivých léků?

Prodávající je povinen označit lék cenou platnou pro daný okamžik. Zákon však umožňuje několik způsobů, jak tuto povinnost zajistit.

 

Musí mi lékárna při výdeji vždy vystavit účtenku?

Výdej účtenek se řídí stejnými pravidly, jako např. obchody, kde je účtenka vydávána na základě žádost spotřebitele.  

 

 

Klinické studie