ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Jaký vliv má doprodej léku na cenu a doplatek pacienta?

Doprodej léků za původní cenu je možný pouze po dobu 3 měsíců a vztahuje se pouze na léky hrazené ze zdravotního pojištění, které mají nastaven horní limit ceny, za kterou jsou dodávány na trh.

U léků hrazených ze zdravotního pojištění je stanoven nebo ohlášen horní limit, za který může být přípravek dodáván na trh. V případě, že dojde rozhodnutím SÚKL nebo ohlášením výrobce ke změně maximální ceny výrobce, může distributor i lékárna po dobu 3 měsíců doprodávat lék za cenu původní.  

V praxi to znamená, že pokud lékárna či distributor nakoupí lék XY za cenu výrobce ve výši 100 Kč a v průběhu roku se jeho stanovenánebo ohlášená cena změní (zvýší či sníží), může distributor i lékárna doprodat dříve nakoupené zboží za cenu platnou v té době, v tomto případě za 100 Kč.

Doprodej může mít samozřejmě vliv i na doplatek pacienta. Pokud použijeme výše uvedený příklad, může to vypadat takto:

Rozhodnutím SÚKL byl stanoven nový limit pro cenu výrobce ve výši 80 Kč. Úhrada ze zdravotního pojištění zůstává stejná ve výši 114 Kč.

Lék XY byl do lékárny až doposud dodáván za cenu 100 Kč. K této ceně bylo možné uplatnit obchodní přirážku v maximální výši 37 % a DPH 10 %. Prodejní cena by pak v tomto případě činila 150,7 Kč. Po odečtení úhrady ze zdravotního pojištění ve výši 114 Kč, byl doplatek pacienta ve výši 36,7 Kč.

I přesto, že byl stanoven nový limit ceny výrobce ve výši 80 Kč, může lékárna po dobu 3 měsíců doprodávat přípravek nakoupený za dříve platných pravidel. Tento doprodej může po přechodnou dobu ovlivnit výši doplatku pacienta.

Po uplynutí 3 měsíční lhůty je lékárna povinna cenu u dříve nakoupených produktů sjednotit s nově stanoveným limitem. Přípravek, který nakoupila za cenu výrobce 100 Kč, musí tedy přecenit. Nově je tedy základ pro výpočet prodejní ceny pouze
80 Kč, po uplatnění maximální obchodní přirážky 37 % a DPH 10 % je prodejní cena ve výši 120,56 Kč. Po odečtení úhrady ze zdravotního pojištění ve výši 114 Kč bude doplatek pacienta ve výši 6,56 Kč.

Stejný princip je možné uplatit i v případě, že se limit pro cenu výrobce zvýšil.

Klinické studie