ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Proč se liší ceny v lékárnách?

Cena léku je ovlivněna cenou, za kterou lékárna lék nakoupí, a obchodní přirážkou.

Cena léku se skládá z více položek. Základem je cena výrobce, ke které je připočítána obchodní přirážka distributora a lékárny a daň z přidané hodnoty.

Položky cena výrobce a obchodní přirážka u hrazených léků mají vždy stanoven pouze horní limit (kromě těch léků, které jsou regulovány pouze obchodní přirážkou), který nesmí být v průběhu distribuce překročen. Na konečnou prodejní cenu má tedy podstatný vliv:

  • za jakou cenu byl lék dodán do lékárny,
  • v jaké výši byla uplatněna obchodní přirážka, která je rozdělena mezi distributora a lékárnu.

 

Vliv jednotlivých položek na prodejní cenu hrazených léků v lékárně ilustrují níže uvedené příklady.

Příklad:

Lék XY má stanovenu maximální cenu, za kterou může být dodáván na trh, a to ve výši 100 Kč. K základu ceny léku v této výši je možné uplatnit obchodní přirážku (distributora a lékárny) do maximální výše 37 %.

1. varianta – výrobce lék dodá za maximální cenu a dále je uplatněna maximální obchodní přirážka.

Lék XY byl do lékárny dodán za cenu 100 Kč. K této ceně je dále uplatněna maximální obchodní přirážka, tedy 37 % a DPH 10 %.

Prodejní cena v tomto případě činí 150,7 Kč.

2. varianta – výrobce dodá lék za nižší cenu než je maximální možná hranice a dále je uplatněna maximální obchodní přirážka.

Lék XY byl do lékárny dodán za cenu 80 Kč. K této ceně je dále uplatněna maximální obchodní přirážka, tedy 37 % a DPH 10 %.

Prodejní cena v tomto případě činí 120,56 Kč

3. varianta – výrobce dodá lék za nižší cenu než je maximální a zároveň je uplatněna nižší obchodní přirážka.

Lék XY byl do lékárny dodán za cenu 80 Kč. K této ceně je uplatněna nižší obchodní přirážka, celkově ve výši 25 % a DPH 15 %.

Prodejní cena v tomto případě činí 110 Kč

U léků, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, není stanoven žádný limit, a to jak u ceny výrobce, tak u obchodní přirážky. U těchto přípravků je tedy prodejní cena ovlivňována pouze obchodní taktikou výrobce, distributora a lékárny.

Klinické studie