ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Proč se liší doplatek v lékárnách?

Doplatek u hrazených přípravků odpovídá rozdílu prodejní ceny a úhrady ze zdravotního pojištění. Stejně jako se mohou lišit prodejní ceny, se proto mohou lišit i doplatky pacienta.

Doplatek odpovídá rozdílu mezi cenou pro konečného spotřebitele (prodejní cenou) a stanovenou úhradou ze zdravotního pojištění. Protože prodejní cena není ve všech lékárnách stejná, je rozdílný i doplatek pacienta.

Stejně jako prodejní cenu ovlivňují i doplatek pacienta tyto faktory:

  • za jakou cenu byl lék dodán do lékárny,
  • v jaké výši byla uplatněna obchodní přirážka, která je rozdělena mezi distributora a lékárnu.

 

Vliv jednotlivých položek na doplatek pacienta u hrazených léků´v lékárně ilustrují níže uvedené příklady.

Příklad:

Lék XY má stanovenu maximální cenu, za kterou může být dodáván na trh, a to ve výši 100 Kč. K základu ceny léku v této výši je možné uplatnit obchodní přirážku (distributora a lékárny) do maximální výše 37 %.

Úhrada ze zdravotního pojištění u léku XY je ve výši 114 Kč. 

1. varianta – výrobce lék dodá za maximální cenu a dále je uplatněna maximální obchodní přirážka.

Lék XY byl do lékárny dodán za cenu 100 Kč. K této ceně je dále uplatněna maximální obchodní přirážka, tedy 37 % a DPH 10 %. Prodejní cena v tomto případě činí 150,7 Kč.

Po odečtení úhrady ze zdravotního pojištění ve výši 114 Kč, je doplatek pacienta ve výši 36,7 Kč.

2. varianta –výrobce dodá lék za nižší cenu než je maximální možná hranice a dále je uplatněna maximální obchodní přirážka.

Lék XY byl do lékárny dodán za cenu 80 Kč. K této ceně je dále uplatněna maximální obchodní přirážka, tedy 37 % a DPH 10 %. Prodejní cena v tomto případě činí 120,56 Kč

Po odečtení úhrady ze zdravotního pojištění ve výši 114Kč, je doplatek pacienta ve výši 6,56 Kč.

3. varianta – výrobce dodá lék za nižší cenu než je maximální a zároveň je uplatněna nižší obchodní přirážka.

Lék XY byl do lékárny dodán za cenu 80 Kč. K této ceně je uplatněna nižší obchodní přirážka,celkově ve výši 25 % a DPH 10 %. Prodejní cena v tomto případě činí 110 Kč.

Po odečtení úhrady ze zdravotního pojištění ve výši 114 Kč, je doplatek pacienta ve výši 0 Kč.

Doplatek pacienta může být použit jako konkurenční výhoda, a proto některé lékárny snižují vlastní obchodní přirážku tak, aby svým zákazníkům nabídly nejnižší doplatek pacienta.

Klinické studie