ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Jak je možné, že při výdeji byla rozdílná výše doplatku na balení stejného léku?

Prodejní cena a tedy i doplatek léků závisí na ceně, za kterou byl přípravek dodán od výrobce, a na obchodní přirážce, která byla distributorem a lékárnou uplatněna. Obě položky je však možné měnit s každou dodávkou léku.

Cena, za kterou je přípravek dodáván na trh, i obchodní přirážka jsou pohyblivé hodnoty. U hrazených přípravků je pohyb ceny i obchodní přirážky omezen zákonnými požadavky, kdy nesmí dojít k překročení stanovených horních limitů.

Výrobce, distributor i lékárna tak mohou kdykoli v průběhu roku změnit jejich výši. Změna může nastat i v rámci jednotlivých dodávek, například:

  • jedna dodávka léku XY je do lékárny distribuována za cenu 100 Kč a druhá dodávka již pouze za cenu 80 Kč a naopak,
  • u jedné dodávky je uplatněna obchodní přirážka ve výši 25 % a u druhé již 30 % a naopak.

 

Významný vliv může mít i doprodej daného léku, za původní ceny.

Veškeré popsané faktory ovlivňují i doplatek pacienta v lékárně, proto je možné se v rámci jednoho výdeje setkat s různými doplatky na balení stejného léku.

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie