ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Základní informace o SÚKL

Co to je SÚKL?

SÚKL je zkratka pro českou lékovou agenturu - Státní ústav pro kontrolu léčiv.

 

Proč SÚKL existuje?

SÚKL je správním úřadem s celostátní působností podřízeným Ministerstvu zdravotnictví. V jeho čele stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

 

Jaké jsou kompetence SÚKL?

Kompetence SÚKL zahrnují oblasti léčiv, lidských tkání a buněk a částečně i zdravotnických prostředků. 

 

Výroční zpráva o činnosti SÚKL

Informace o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv v jednotlivých letech.

 

Historie SÚKL

Historie Státního ústavu pro kontrolu léčiv se pojí se začátky formování Československa jako samostatného státu.

 

Klinické studie