ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co to je SÚKL?

SÚKL je zkratka pro českou lékovou agenturu - Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Základní posláním SÚKL je:

  • v zájmu ochrany zdraví občanů zajišťuje, aby v ČR byla dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná humánní léčiva.
  • podílet se na tom, aby v ČR byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky, a to vždy doprovázené věrohodnými odpovídajícími informacemi.
  • přispívat k tomu, aby léčiva i zdravotnické prostředky byly racionálně používány, popřípadě odpovědně a eticky klinicky hodnoceny.
  • dbát na vhodné uplatňování regulačních opatření tak, aby nevznikaly zbytečné překážky v dostupnosti léčiv a zdravotnických prostředků a při zavádění nových léčebných postupů.

Klinické studie