ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Skladování a likvidace léků

Podmínky skladování léků

Zajištění bezpečnosti, účinnosti a kvality léku vyžaduje i správné uchovávání, které je vždy popsáno v příbalové informaci. Při nedodržení stanovených podmínek se stává lék nepoužitelným.

 

Kde je možné najít informaci týkající se správného skladování léku?

Požadavky na uchovávání léku jsou vždy uvedeny v příbalové informaci a zároveň také na obalu.

 

Kde je možné nalézt informaci o době použitelnosti léku a jak často je třeba tento údaj kontrolovat?

Informace o použitelnosti léku je uvedena jednak na obalu, dále pak na samotném blistru (tubě, lahvičce atd.).

 

Proč není možné použít prošlý lék?

Stejně, jako je tomu např. u potravin či kosmetiky, mají také léky stanovenu dobu použitelnosti. Jestliže již doba použitelnosti pominula (je tzv. exspirovaná), nelze lék použít.

 

Jak správně likvidovat léky?

Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“ a podle toho je také třeba s nimi zacházet.

 

Klinické studie