ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Proč není možné použít prošlý lék?

Stejně, jako je tomu např. u potravin či kosmetiky, mají také léky stanovenu dobu použitelnosti. Jestliže již doba použitelnosti pominula (je tzv. exspirovaná), nelze lék použít.

Doba použitelnosti léku je stanovena na základě stabilitních studií, čímž je zaručena bezpečnost, kvalita a účinnost léku. Znamená to tedy, že při správném použití léku v rámci jeho doby použitelnosti je jeho bezpečnost, kvalita i účinnost zaručena.

Jestliže se lék použije poté, co exspiroval, není ani jeden z výše uvedených parametrů zaručen, a lék tak není možné použít. Jeho užití by mohlo způsobit nepředpokládané nežádoucí účinky různého rozsahu, a proto je takový lék kvalifikován jako nepoužitelný.

Klinické studie