ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Jak správně likvidovat léky?

Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“ a podle toho je také třeba s nimi zacházet.

V žádném případě tak není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnice společně s běžným odpadem či např. splachovat do WC apod. Při odložení do popelnice s komunálním odpadem hrozí následné prosakování nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí do WC je to podobné – nebezpečné látky se mohou dostat do vody a je velmi obtížné je z vody následně odstranit.

Jediným správným způsobem je odevzdání nepoužitých léků v lékárně, příp. ve sběrném dvoře, pokud nepoužitá léčiva přijímá.

Každá lékárna je povinna od vás nepoužité léky převzít. Některé lékárny dokonce mají uvnitř prostoru lékárny dostupný uzavřený a označený kontejner, do kterého může veřejnost nepoužitá léčiva sama odevzdat.

Klinické studie