ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Poskytnutí zdravotnického prostředku pacientovi

Jak pacient pozná, že výdejna zdravotnických prostředků má k jejich výdeji oprávnění?

Poskytovatelé zdravotních služeb – výdejny zdravotnických prostředků, kteří mají udělené oprávnění k výdeji zdravotnických prostředků, je možné dohledat v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, který je dostupný na webových stránkách SÚKLu zdravotnických informací...
 

Jak pacient pozná, že mu byl vydán zdravotnický prostředek, který splňuje všechny požadavky zákona?

Každý zdravotnický prostředek, který je pacientovi vydán, musí být opatřen označením CE (s výjimkou individuálně zhotoveného zdravotnického prostředku). Ke zdravotnickému prostředku musí být přiložen návod k použití v českém jazyce obsahující informace pro jeho bezpečné a...
 

Kam se pacient může obracet v případě, že se u zdravotnického prostředku objeví nežádoucí příhoda?

V případě, že se pacient domnívá, že během použití zdravotnického prostředku u něj došlo k jeho selhání nebo ke zhoršení jeho vlastností, popřípadě účinnosti, a v důsledku toho by mohlo dojít k vážnému zhoršení jeho zdravotního stavu, primárně by se měl obrátit na...
 

Je nějak regulována cena zdravotnických prostředků?

Ano. U zdravotnických prostředků vydávaných na poukaz, které jsou plně nebo částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, se vztahuje cenová regulace podle cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví.
 

Kdo u zdravotnických prostředků stanovuje úhradu z veřejného zdravotního pojištění?

Stanovování výše a podmínek úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění je v kompetencích zdravotních pojišťoven, které za tímto účelem vydávají číselníky.
 

Je možný zásilkový výdej zdravotnických prostředků?

Ano, zásilkový výdej zdravotnických prostředků je obecně možný, ale může jej zajišťovat pouze výdejce a to oproti poukazu. Zásilkový výdej však není možný u zdravotnických prostředků, které i v případě dodržení určeného účelu mohou ohrozit zdraví nebo život člověka, jestliže se...
 

Klinické studie