ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Kam se pacient může obracet v případě, že se u zdravotnického prostředku objeví nežádoucí příhoda?

V případě, že se pacient domnívá, že během použití zdravotnického prostředku u něj došlo k jeho selhání nebo ke zhoršení jeho vlastností, popřípadě účinnosti, a v důsledku toho by mohlo dojít k vážnému zhoršení jeho zdravotního stavu, primárně by se měl obrátit na svého ošetřujícího lékaře, který je podezření na nežádoucí příhodu povinen oznámit výrobci a SÚKLu. V případě, že pacient se nemůže obrátit na svého ošetřujícího lékaře, může kontaktovat i přímo SÚKL, který je povinen informace, které zjistí ze své úřední činnosti ohlásit výrobci nebo zplnomocněnému zástupci.

Klinické studie