ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Jak pacient pozná, že mu byl vydán zdravotnický prostředek, který splňuje všechny požadavky zákona?

Každý zdravotnický prostředek, který je pacientovi vydán, musí být opatřen označením CE (s výjimkou individuálně zhotoveného zdravotnického prostředku). Ke zdravotnickému prostředku musí být přiložen návod k použití v českém jazyce obsahující informace pro jeho bezpečné a správné použití, pokud jej výrobce vydal. Zákon o zdravotnických prostředcích zároveň zakazuje výdej zdravotnického prostředku, u něhož došlo k porušení skladovacích podmínek, uplynula doba jeho použitelnosti, bylo porušeno jeho originální balení, popřípadě označení na obalu je nečitelné nebo zcela chybí a zdravotnického prostředku, u něhož došlo ke zhoršení jeho technického stavu.

Klinické studie