ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Nežádoucí účinky - očkování

Co by měli rodiče vědět před tím, než nechají své dítě očkovat?

Rodiče by si vždy měli být vědomi toho, že očkovací látky stejně jako jakékoli jiné léky mohou vyvolat u některých osob nežádoucí účinky.

 

Co se děje poté, co rodiče informují lékaře o podezření na nežádoucí účinek u dítěte v souvislosti s očkováním?

Podezření na nežádoucí účinky léků mají hlásit lékaři nebo jiní zdravotničtí pracovníci, v případě závažných nežádoucích účinků jim tuto povinnost ukládá zákon. Je však známo, že je nahlášeno jen velmi málo případů.

 

Může se stát, že lékař odmítne souvislost očkování a podezření na nežádoucí účinek léku?

Pouze lékař zná celou situaci, má dostupné kompletní informace o stavu daného pacienta, a proto je vždy pouze on schopen celou věc nejlépe odborně vyhodnotit.

 

Jak důkladně lékaři vyšetřují vzniklé nežádoucí účinky po očkování?

Podle našich zkušeností se mnoho lékařů zodpovědně věnuje možným podezřením na závažné nežádoucí účinky, což dokazuje i zvýšený počet hlášení nežádoucích účinků dokládající zájem o zvýšení bezpečnosti léčby.

 

Kde vznikají informace o nežádoucích účincích a jak relevantní jsou?

Informace o nežádoucích účincích léků jsou založeny na mnoha různých zdrojích (např. studie různých typů, možný mechanismus působení nežádoucího účinku, reakce u příbuzných látek apod.)

 

Jaké reakce na očkování lze ještě považovat za normální?

Všechny dosud zjištěné nežádoucí účinky jsou popsány v Souhrnu údajů o přípravku (SPC) a v Příbalové informaci (PIL).

 

Jak časté jsou závažné nežádoucí účinky po očkování?

Stejně jako u všech léků, i u vakcín je průběžně přehodnocován poměr mezi přínosy a riziky.

 

Klinické studie