ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Jak časté jsou závažné nežádoucí účinky po očkování?

Stejně jako u všech léků, i u vakcín je průběžně přehodnocován poměr mezi přínosy a riziky.

U všech aktuálně registrovaných léků platí, že podle aktuálních dostupných údajů je přínos vždy mnohem vyšší než možná rizika. Každý lék může u některých osob vyvolat nežádoucí účinky, někdy bohužel i závažné. Jejich výskyt je i díky systému dlouhodobého sledování bezpečnosti velmi vzácný.

V případě jejich výskytu jsou vždy pečlivě vyhodnoceny, a pokud je to nutné, jsou přijímána regulační opatření směřující ke snížení rizik používání daného léku. Regulační opatření mohou vést ke změně podmínek, za kterých je lék uváděn na trh, ve výjimečných případech může dojít i k ukončení registrace. Jednoduše lze říci, že léky včetně vakcín musí splňovat základní požadavky: u většiny léčené populace jsou zjištěny dobré léčivé účinky a pouze minimum nežádoucích účinků.

Klinické studie