Výkladový slovník

Český normalizační institut

Český normalizační institut koordinuje tvorbu mezinárodních, evropských a národních technických norem a souvisících dokumentů.

Internetové stránky ČNI na adrese: http://csni.cz/.

Zkratky: ČNI

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie