ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výkladový slovník

Č

E  |  F  |  G  |  H  |  CH  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  Ř  |  S  |  Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ž  |  Vše  |  Slovník SÚKL  |  Slovník léčiva  |  Slovník lékárny  |  Slovník klinické studie  |  Slovník zdravotnické prostředky

 

Česká lékárnická komora

Profesní stavovská organizace. Členy komory mohou být všichni absolventi oboru farmacie v tuzemsku nebo v zahraničí. Pro lékárníky je členství povinné. Internetové stránky ČLK na adrese www.lekarnici.cz .
 

Česká lékařská komora

Česká lékařská  komora (ČLK)  je stavovská profesní organizace  zřízena  Zákonem č. 220/1991 Sb.  Členství v ČLK je púovinné pro všechny lékaře, kteří  vykonávají na území České republiky lékařské povolání. Internetové stánky ČLK najdete na www.lkcr.cz .
 

Česká lékařská společnost J.E.Purkyně

Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech. ČLS J.E.Purkyně zastřešuje více než sto odborných společností a více než 40 spolků lékařů. Internetové stránky najdete na adrese www.cls.cz .  
 

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy, organizační složka státu. Byla ustanovena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty se sídly v krajských městech. Internetové stránky České ocbchodní inspekce najdete na...
 

Česká stomatologická komora

Stavovská organizace s povinným členstvím, sdružující zubní lékaře. Internetové stránky najdete na adrese: www.dent.cz .
 

Český lékopis

Lékopis je základní farmaceutické dílo normativního charakteru s celostátní závazností, které přispívá k zajištění bezpečných, účinných a jakostních léčiv. Historie Českého lékopisu navazuje na historii Československých lékopisů.  Za správnost textů lékopisu odpovídá Lékopisná komise...
 

Český metrologický institut

Český metrologický institut zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti.   Internetové stránky najdete na adrese: www.cmi.cz
 

Český normalizační institut

Český normalizační institut koordinuje tvorbu mezinárodních, evropských a národních technických norem a souvisících dokumentů. Internetové stránky ČNI na adrese:  https://csni.cz/ .
 

ČSN EN ISO

označení české verze mezinárodních norem
 

Klinické studie