ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zvláštní podmínky skladování u vybraných léků

U některých léků je třeba věnovat způsobu uchovávání zvýšenou pozornost.

Jedná se především o tekuté přípravky (sirupy, suspenze) určené nejmenším dětem, které obsahují antibiotika. Obvykle jsou tyto lékové formy naředěny před vydáním pacientovi v lékárně, protože po naředění mají omezenou stabilitu, a tím také účinnost a bezpečnost. Na obale takového léku je vždy uvedeno, při jaké teplotě se má naředěný přípravek uchovávat a jak dlouho po naředění se smí používat.

Je obzvlášť důležité dodržovat předepsané podmínky uchovávání za snížené teploty (např. v rozmezí od 2° do 8° C). V těchto případech je vhodné naředěný přípravek uchovávat v chladničce mimo mrazící část, kde bude požadovaná teplota uchovávání zaručena. Při nedodržení předepsané teploty dochází (zvláště u přípravků obsahujících penicilinová antibiotika) k rozkladu léčivé látky za vzniku rozkladných produktů, které se mohou podílet na vzniku alergické reakce.

Nežádoucí účinky po užití takto špatně skladovaného léku se mohou projevit v oblasti dermatologické (vyrážka), ale i závažnou reakcí, jako je anafylaktický šok.

Klinické studie