ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Skladování léků

Podmínky skladování léků

Zajištění bezpečnosti, účinnosti a kvality léku vyžaduje i správné uchovávání, které je vždy popsáno v příbalové informaci. Při nedodržení stanovených podmínek se stává lék nepoužitelným.

Informace o správném skladování léků

Požadavky na uchovávání léku jsou vždy uvedeny v příbalové informaci a zároveň také na obalu.

Kontroly domácí lékárničky

Všechny léky v domácnosti by měly být pravidelně kontrolovány, a to bez ohledu na to, zda jsou uloženy na jednom nebo více místech.

Kde a jak mají být léky správně uloženy

Přesné údaje týkající se skladování konkrétního léku jsou vždy uvedeny v příbalové informaci.

Skladování léku, který byl připraven v lékárně

U léku, který byl připraven v lékárně (tzv. individuálně připravovaný léčivý přípravek nebo magistraliter), není k dispozici příbalová informace. Údaje týkající se jeho uchovávání jsou v takovém případě uvedeny přímo na obale léku.

Zvláštní podmínky skladování u vybraných léků

U některých léků je třeba věnovat způsobu uchovávání zvýšenou pozornost.

Klinické studie