ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Změna omezení výdeje přípravku PANADOL PLUS GRIP v lékárnách

SÚKL informuje o změně omezení výdeje u léku PANADOL PLUS GRIP v lékárnách. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dne 17. 6. 2015 vydal rozhodnutí o změně registrace léku PANADOL PLUS GRIP, por.tbl.flm., kterým změněno omezení způsobu výdeje tohoto léku, a to na základě žádosti držitele rozhodnutí o registraci společnosti GlaxoSmithKline Consumer Healthcare. 

Přípravek PANADOL PLUS GRIP obsahuje kombinaci paracetamolu a pseudoefedrinu a je určen k úlevě od příznaků chřipky a nachlazení a je nadále vydáván bez lékařského předpisu s omezením.

O nabytí právní moci rozhodnutí o uvedené změně registrace tohoto léčivého přípravku bude Ústav neprodleně informovat na svých webových stránkách.

Dosud platné omezení 900 mg na jednotlivý výdej se mění následovně:

  1. Lék nesmí být vydáván ani nabízen prostřednictvím zásilkového výdeje.
  2. Osobě požadující výdej lze vydat takové množství léku, aby celkové množství pseudoefedrinu v lécích, které jsou při jednotlivém výdeji vydány bez lékařského předpisu s omezením,nepřesáhlo 900 mg pseudoefedrinu a současně, aby celkové množství pseudoefedrinu v lécích, které jsou vydány jednotlivé osobě bez lékařského předpisu s omezením, v období po sobě jdoucích 7 dnů nepřesáhlo 900 mg pseudoefedrinu.
  3. Farmaceut při výdeji provede záznam do Registru pro léčivé přípravky s omezením*.

 

Ostatní léky s obsahem pseudoefedrinu zůstávají v dosavadním režimu výdeje „bez lékařského předpisu s omezením“, jejich výdej se neuskutečňuje přes Registr pro léčivé přípravky s omezením.

19. 6. 2015
Sekce registrací

 


*Registr pro léčivé přípravky s omezením (RLPO)


Jedním z účelů RLPO je zajistit omezení výdeje léčivého přípravku na množství stanovené v rozhodnutí o registraci (v kategorii výdeje léčivého přípravku „bez lékařského předpisu s omezením“).

Pokud má být vydán léčivý přípravek s omezením, pak lékárník ověří, zda jsou splněny podmínky pro přípravu nebo výdej takového léku. Ověření možnosti výdeje léčivého přípravku bez lékařského předpisu s omezením provede lékárník prostřednictvím svého informačního systému v RLPO tak, že uvede identifikační číslo pojištěnce, a nejde-li o pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, jméno, příjmení a datum narození fyzické osoby.

Prostřednictvím RLPO je lékárníkovi obratem sděleno, zda jsou splněny podmínky pro výdej léku s omezením.
Jsou-li splněny podmínky pro uskutečnění výdeje léku bez lékařského předpisu s omezením, lékárník učiní do RLPO záznam o uskutečnění výdeje.

Klinické studie