ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výdej léčivých přípravků v ordinaci lékaře

Výdej léčiv je definován v zákoně o léčivech a lékař nesmí léky vydávat v žádném případě. Pokud tak činí, jedná se vždy o neoprávněný výdej.

Lékař může léčivé přípravky pouze používat při poskytování zdravotních služeb (dle zákona o léčivech). Ani u očkování tomu není jinak, zde je pouze umožněno, že lékař může vakcínu koupit přímo od distributora a následně pacientovi aplikovat (a naúčtovat v rámci úkonu i cenu použité vakcíny), nelze ji pacientovi vydat.

Používání léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb v ordinaci lékaře zahrnuje:  

a) Podání léčivých přípravků pacientovi
Jedná se o podání léčivých přípravků pacientovi při poskytování zdravotní péče (např. aplikace injekce, antibiotika, antihistaminika, podání rychle působícího antihypertenziva apod.) – to mohou dělat všichni lékaři.

b) Vybavení pacienta léčivými přípravky
Jedná se o vybavení pacienta potřebným množstvím léčivých přípravků – pouze praktičtí lékaři, dětští praktičtí lékaři a lékaři záchranné služby, žádní jiní lékaři (např. ambulantní specialisté) vybavovat pacienta léčivými přípravky nesmí.

Vybavení pacienta léčivými přípravky v ordinaci lékaře

Vybavení pacienta léčivými přípravky v ordinaci lékaře (jen u odborností uvedených výše) je omezeno pouze na akutní a odůvodněné případy. Lékař může pacientovi poskytnout léčivý přípravek přímo v ordinaci pouze v případě, že zdravotní stav pacienta vyžaduje neodkladnou péči (pacient potřebuje léčivý přípravek okamžitě nasadit) a současně pouze tehdy, je-li lékárna či výdejna léčiv nedostupná, a není tedy možné zajistit včasný výdej léčivého přípravku běžným způsobem.

V takových případech pacient poskytnutý léčivý přípravek nehradí. Lékaři jsou náklady na léčivý přípravek i poskytnutou zdravotní péči uhrazeny zdravotní pojišťovnou v rámci proplacení výkonu. Výjimku tvoří pouze případy očkování, které není hrazeno ze zdravotního pojištění. V takovém případě lékař předem informuje pacienta o ceně za provedení očkování, v rámci které je již zahnuta i hodnota použité vakcíny. 

Klinické studie