ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vítejte v lékárně

Co všechno mohu koupit v lékárně? Co má obsahovat recept? Jak se mohou lišit ceny léků? Mohu nakupovat léky na Internetu? A mnoho dalších otázek se dozvíte na informačním portálu www.olecich.cz Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Položili jste si někdy otázku, kolik je vlastně v České republice lékáren nebo výdejen léků? Je jich přes 2 500 a podrobnější přehled získáte v databázi lékáren, která je k dispozici na internetových stránkách www.olecich.cz. Prostřednictvím jednoduchého a přehledného vyhledávače či mapy si můžete najít nejen nebližší lékárnu, ale zároveň zjistíte i další užitečné údaje jako je například adresa, kontaktní údaje či internetové stránky.


Jak vzniká nová lékárna
Ze zákona musí nová lékárna splnit řadu kritérií. Její povinností je zajistit veškeré technické a věcné požadavky na vybavení (např. velikost jednotlivých prostor, nutné přístroje pro běžný chod lékárny atd.), musí odpovídat hygienickým požadavkům na provoz a disponovat kvalifikovaným personálem. Oprávnění k provozování lékárny vzniká rozhodnutím o registraci vydaného Krajským úřadem, Magistrátem hlavního města Prahy nebo Ministerstvem zdravotnictví ČR. Následná činnost lékárny je opět definována v zákonech, které ukládají celou řadu dalších povinností (například v cenové oblasti, při zacházení s návykovými látkami, při výdeji léků atd.). Dozor nad dodržováním těchto požadavků v lékárnách zajišťuje SÚKL, krajské úřady a Česká lékárnická komora.

Stokrát diskutovaný RECEPT
Co všechno má obsahovat? Mezi základní povinné údaje patří především označení zdravotní pojišťovny, údaje o pacientovi a předepsaném léku a údaje o předepisujícím lékaři. Dále je možné uvést pokyn pro opakování výdeje předepsaného léku, pokyn pro výdej konkrétního léku nebo bližší požadavky k jeho úhradě. V případě, že je lékárna schopna vydat pouze část požadovaných léků předepsaných na receptu, je možné zbývající část pro pacienta objednat nebo vystavit výpis z receptu, který mu umožní si zbývající léky vyzvednout v jiné lékárně. Samostatnou kapitolu pak tvoří recepty s modrým pruhem. Barevný tiskopis upozorňuje lékaře, lékárníka i pacienta na to, že jsou předepsány vysoce účinné látky, jejichž evidence a použití je pod přísným dohledem.

Proč se liší ceny a výše doplatků v jednotlivých lékárnách
Cena léku se skládá z několika základních položek - ceny výrobce, ke které je připočítána obchodní přirážka distributora a lékárny, a daň z přidané hodnoty. Prodejní cena je tedy ovlivněna cenou, za kterou lékárna lék nakoupí, ale také uplatněnou obchodní přirážkou. Položky cena výrobce a obchodní přirážka jsou zároveň u hrazených léků ovlivněny stanoveným horním limitem, který nesmí být v průběhu distribuce překročen. U léků, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, není stanoven žádný limit. U těchto léků je tedy prodejní cena ovlivňována pouze obchodní taktikou výrobce, distributora a lékárny.

Některé léky je možné zakoupit i na Internetu. Při nákupu je však důležité si ověřit, že zvolená nabídka dodržuje základní pravidla pro tento prodej. Internetový prodej léků může totiž realizovat pouze „kamenná“ lékárna, která nabízí pouze registrované léky, které jsou volně prodejné (dostupné bez receptu). Dodržením těchto pravidel můžete ochránit své zdraví, protože právě Internet je plný nelegálních nabídek, které mnohdy nabízí padělané a velmi nebezpečné přípravky.

Poznejte své léky a zajímejte se o ně. Více o lékárnách, a nejen o nich, se dozvíte na portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.olecich.cz. Vše můžete navíc aktivně sledovat sdílet i na Facebooku.

Klinické studie