ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výkladový slovník

Česká lékařská komora

Česká lékařská  komora (ČLK)  je stavovská profesní organizace  zřízena  Zákonem č. 220/1991 Sb.  Členství v ČLK je púovinné pro všechny lékaře, kteří  vykonávají na území České republiky lékařské povolání. Internetové stánky ČLK najdete na www.lkcr.cz.

Zkratky: ČLK

Klinické studie