ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Likvidace léků

Správná likvidace léků

Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“ a podle toho je také třeba s nimi zacházet.

Likvidace léků odevzdaných v lékárně

Lékárna jako taková nashromážděné léky nelikviduje, ale předává je smluvně sjednané specializované firmě, která léky odveze do spalovny, která je schopna je odpovídajícím způsobem zlikvidovat.

Následky léků vyhozených do komunálního odpadu

Nepoužitelné léky jsou tzv. nebezpečným odpadem a vyžadují zvláštní zacházení.

Náklady na likvidaci lékového odpadu

Náklady na likvidaci lékového odpadu hradí jednotlivé kraje.

Povinnost lékárny převzít k likvidaci lékový odpad

Dle zákona o léčivech je každá lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná v lékárně fyzickými osobami.

Klinické studie