ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Následky léků vyhozených do komunálního odpadu

Nepoužitelné léky jsou tzv. nebezpečným odpadem a vyžadují zvláštní zacházení.

V žádném případě není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnice společně s běžným odpadem či např. splachovat do WC.

Při odložení léků do popelnice s komunálním odpadem hrozí následné prosakování nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí do WC je to podobné – nebezpečné látky se mohou dostat do vody a je velmi obtížné je z vody následně odstranit.

Jediným správným způsobem, jak se léků „zbavit“, je odevzdat je v lékárně, která zajistí jejich likvidaci.

Klinické studie