ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kdo rozhoduje o cenách léků

Kolik lék skutečně stojí? Jakou částku zaplatí pacient? Kolik uhradí zdravotní pojišťovna? Tyto otázky přicházejí na mysl při vstupu do lékárny každému z nás. Pojďme na ně společně nalézt odpovědi.

Rozhodování o horním limitu cen výrobce a úhrad ze zdravotního pojištění je proces individuální a přezkoumatelný. Probíhá v režimu správního řízení s pevně stanovenými lhůtami a plně respektuje evropskou transparenční směrnici. Účastníky těchto řízení jsou ze zákona zdravotní pojišťovny a držitelé rozhodnutí o registraci.
 
Není cena jako cena
Maximální cenu výrobce, což je nejvyšší možná cena, za kterou může výrobce nebo dovozce uvádět lék na český trh, stanovuje u hrazených léků SÚKL. Pravidla pro její stanovení jsou dána zákonem. Maximální cena výrobce se nestanovuje u léků nehrazených ze zdravotního pojištění. Cena výrobce následně tvoří základ pro výpočet prodejní ceny, se kterou se pacienti setkávají v lékárně. Prodejní cena léku je složena z ceny výrobce, obchodní přirážky a DPH. U prodejní ceny léku vždy záleží na tom, za jakou cenu výrobce lék uvedl na trh a jakou distributor nebo lékárna využili obchodní přirážku.

Jakou částku zaplatí pacient
V případě hrazených léků se od prodejní ceny odečte stanovená úhrada ze zdravotního pojištění. V případě, že pojišťovna hradí lék jen částečně, zaplatíte rozdíl, tedy doplatek. V případě plně hrazených léků je tento doplatek roven 0 Kč. U léků, které zdravotní pojišťovna nehradí, naopak zaplatíte lék v plné výši, tedy celou prodejní cenu.

Co je to započitatelný doplatek?
Pro všechny pojištěnce byl stanoven tzv. ochranný limit. Do tohoto limitu se započítávají i doplatky za částečně hrazené léky, a to ve výši doplatku na nejlevnější lék, který obsahuje stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání. V případě, že lékař trvá na vydání předepsaného léku a vyznačí na receptu "Nezaměňovat", tak se i přes výše uvedená pravidla do ochranného limitu započte doplatek v plné výši.

Prodejce je povinen označit lék cenou platnou pro daný okamžik. Zákon však umožňuje několik způsobů, jak tuto povinnost zajistit. Léky nabízené v lékárně by tedy měly být označeny cenou, nebo by měl být dostupný ceník (tištěný ceník však s ohledem na možnost časté změny není v lékárně nejvhodnější), nebo by cena léku měla být sdělena jiným způsobem (např. ústně). Na žádost pacienta je zároveň prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku, v tomto případě léku. Na účtence musí být dostupné informace o datu prodeje výrobku, o jaký výrobek se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán, to vše spolu s identifikačními údaji prodávajícího.

Proč jsou generické léky levnější než originální?
Originální léky prochází před vlastní registrací finančně náročným procesem vývoje a klinických hodnocení. Generické přípravky tento proces před registrací provádí již pouze ve velmi omezené míře. Je tedy jasné, že pro registraci originálu je nutné vynaložit větší finanční prostředky, které se však poté odrazí i v prodejní ceně léku.

Poznejte své léky a zajímejte se o ně. Více o cenách léků, a nejen o nich, se dozvíte na portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.olecich.cz. Vše můžete navíc aktivně sledovat a sdílet i na Facebooku.

Klinické studie