ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – MAXITROL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu tří šarží léčivého přípravku MAXITROL oph.ung. 1x3,5gm, u nichž vnější obal není v souladu s platnou registrační dokumentací.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v zájmu zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče, v souladu s § 11 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, povolilo uvedení do oběhu níže uvedených šarží registrovaného léčivého přípravku MAXITROL oph.ung. 1x3,5gm, reg.číslo 64/630/70-C, v celkovém počtu 28 519 balení.

Na vnějším obalu je v Braillově písmu uvedeno: „Maxitrol“, místo správného: „Maxitrol mast“.  

 

Kód SÚKL

Léčivý přípravek

Doplněk názvu

Číslo šarže

Počet balení

2547

MAXITROL

OPH UNG 1x3,5GM

3GBR5A

8 798

3GBS3A

11 577

3GBS4A

8 144

 

Sekce registrací
14. 6. 2013

Klinické studie