ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - MULTI-TABS

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení dvou šarží léčivého přípravku MULTI-TABS VITAMINY ACD, KAPKY 0-2 ROKY s obalem v rozporu s registrační dokumentací.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě odborného stanoviska SÚKL, v zájmu zajištění ochrany veřejného zdraví a dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče, v souladu s § 11 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů povolilo distribuci, výdej a používání níže uvedených šarží registrovaného léčivého přípravku MULTI-TABS VITAMINY ACD, KAPKY 0-2 ROKY, por.gtt.sol. 30 ml, registrační číslo 86/079/98-C v celkovém množství 6669 balení.

 

Kód SÚKL Název LP Doplněk názvu Číslo šarže Počet balení
83809 MULTI-TABS VITAMINY ACD, KAPKY 0-2 ROKY POR GTT SOL 1X30 ML 226172 1728
229325 4941

 

Na vnějším i vnitřním obalu léčivého přípravku je uvedeno špatné datum poslední revize, na vnějším obalu je v rozporu s registrační dokumentací uveden název přípravku v Braillovu písmu a v krabičce je vložen nabídkový/reklamní letáček místo příbalového letáku. 

Aktuální platná příbalová informace přípravku MULTI-TABS VITAMINY ACD, KAPKY 0-2 ROKY je uvedena v Databázi léků na webových stránkách SÚKL. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci Ferrosan A/S, Soeborg, Dánsko nemá v současné době k dispozici přípravek se správným obalem léčivého přípravku.  

 

Sekce registrací
14. 7. 2011

Klinické studie