ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro zdravotnické pracovníky – zajištění léčivého přípravku obsahující léčivou látku benzylpenicilinum

SÚKL informuje  o možnosti použití léčivého přípravku LENTOCILIN S 2400 INJ PSO LQF 2.4  M.U.I./6,5 ml 1+1 , obsahujícího léčivou látku benzylpenicilinum - benzathini v depotní formě k parenterálnímu podání (náhrada za RETARPEN).

SÚKL informuje lékaře o možnosti použití přípravku LENTOCILIN S 2400 INJ PSO LQF 2.4  M.U.I./6,5 ml 1+1, léčivá látka: 2 400 000 IU benzathini benzylpenicillinum v 1 injekční lahvičce jako náhrady za přípravek RETARPEN 2,4 MEGA IU, u něhož byla ukončena výroba.

Přípravek LENTOCILIN S 2400 INJ PSO LQF 2.4  M.U.I./6,5 ml 1+1 je povolen MZ ve specifickém léčebném programu pro všechny poskytovatele zdravotních služeb ambulantní i lůžkové péče. 

Přípravek je určen k léčbě infekčních onemocnění vyvolaných patogeny vysoce citlivými na penicilin u dospělých a dětí – infekce horních cest dýchacích (zejména infekce streptokokem skupiny A), primární a sekundární syfilis, latentní syfilis, terciální syfilis (u dospělých), vrozená syfilis (u dětí; u novorozenců s prokázanou nebo vysoce pravděpodobnou vrozenou syfilitidou se podávání benzathin-benzylpenicilinu nedoporučuje), frambézie, endemická syfilis (bejel), pinta). Profylaxe revmatické horečky a diftérie (včetně odstranění asymptomatického stavu u nosiče). 

Vzhledem k obsahu pomocné látky lidocaini hydrochloridi lze přípravek LENTOCILIN S používat s opatrností – při kardiovaskulární, jaterní nebo renální dysfunkci, zánětu a/nebo infekci v místě injekce, u dětí, starších pacientů a pacientů s akutním onemocněním nebo oslabených pacientů, u pacientů užívajících sedativa.

Sekce registrací

28. 6. 2018

Klinické studie