ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o ukončení dodávek léčivého přípravku Hypotylin

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že dne 19. 6. 2018 držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku HYPOTYLIN, 2,5 mg, tbl.nob., velikost balení 30 tablet, SÚKL kód 94810, registrační číslo 58/205/90-C, společnost Zentiva, k.s., Praha, oznámil ukončení dodávek tohoto léčivého přípravku na trh v České republice, a to ke dni 15. 7. 2018. Důvodem ukončení dodávek je nenávratnost vysokých nákladů na výrobu léčivého přípravku.

Spotřeby tohoto léčivého přípravku dosahovaly v minulých letech kolem 100 000 balení za rok, což odpovídá přibližně počtu 8 000 pacientů léčených tímto přípravkem.

Léčivý přípravek HYPOTYLIN obsahuje léčivou látku metipamid a je určen k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku) u dospělých pacientů, a to samostatně nebo k kombinaci s jinými léčivými přípravky.

Pacienti, kteří používají léčivý přípravek HYPOTYLIN by se měli včas poradit se svým lékařem o změně léčby. Jako náhradu za léčivý přípravek HYPOTYLIN lze použít léčivé přípravky s obsahem léčivé látky indapamid, přehled obchodovaných léčivých přípravků s obsahem indapamidu je uveden zde, případně jiným léčivým přípravkem určeným pro léčbu hypertenze.

Změna léčby je možná pouze po dohodě s lékařem.

Sekce registrací

27. 6. 2018

Klinické studie