ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Z čeho se skládá prodejní cena léku?

Prodejní cena, resp. cena pro konečného spotřebitele, se vypočítá součtem hodnot - ceny výrobce, obchodní přirážky a DPH.

Léky hrazené ze zdravotního pojištění

Prodejní cena v lékárně je vypočítána pomocí těchto položek:

 • cena výrobce – hodnota, za kterou byl dané lékárně dodán konkrétní lék výrobcem či distributorem. Horní limit ceny výrobce je u hrazených přípravků regulován rozhodnutím SÚKL nebo je ohlášen držitelem rozhodnutí o registraci. V obou případech ji nesmí výrobce nebo dovozce při uvedení na trh překročit. Nic však nebrání tomu obchodovat lék za cenu nižší než je stanovený horní limit.
 • obchodní přirážka – je tvořena procentní sazbou a pevnou částkou tzv. nápočtem. Horní hranice obchodní přirážky je stanovena Cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví ČR, a to pomocí pásem, které jsou ovlivněny cenou výrobce. 
 • DPH – aktuálně platná daň z přidané hodnoty. Výše DPH je stanovena
  Ministerstvem financí ČR.

Příklad

Základní hodnoty pro výpočet:

 • Horní limit ceny výrobce = 100 Kč
 • Obchodní přirážka odpovídající pásmu 1 (= pokud je cena výrobce do 150Kč, včetně) = 37 % + 0Kč nápočet
 • DPH = 10 %

Výrobce při uvádění na trh využije horní hranici stanovené výrobní ceny a lékárna s distributorem využijí maximální obchodní přirážku, která v tomto případě činí 37 %. Prodejní cena by byla:

 • 100 Kč + 37 % (ze 100 Kč) + 0 Kč = 137 Kč
 • 137 Kč + 10 % (ze 137 Kč) = 150,7 Kč

V případě, že by výrobce nevyužil horní limit stanovené ceny výrobce, který v tomto případě činí 100Kč, ale pouze 80 Kč. Prodejní ceny by byla:

 • 80 Kč + 37 % (z 80 Kč) + 0 Kč = 109,60 Kč
 • 109,60 Kč + 10 % (ze 109,60 Kč) = 120,56 Kč

V případě, že by navíc ještě lékárna a distributor nevyužili horní limit
stanovené obchodní přirážky
, který v tomto případě činí 37 %, ale pouze 20 %. Prodejní ceny by byla:

 • 80 Kč + 20 % (ze 80 Kč) + 0 Kč = 96 Kč
 • 96 Kč + 10 % (ze 96 Kč) = 105,6 Kč

 

Z uvedeného příkladu je patrné, že u prodejní ceny velmi záleží na tom, za jakou cenu výrobce lék uvedl na trh a jakou distributor nebo lékárna využili obchodní přirážku. Právě tyto položky způsobují rozdílné prodejní ceny v jednotlivých lékárnách.   

Léky nehrazené ze zdravotního pojištění

Ceny léků, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, nemají regulovánu cenu výrobce či obchodní přirážku. Jedinou regulací tak je pouze konkurenčním boj.

Příklad

Cena výrobce = 100 Kč

Obchodní přirážka (distributor + lékárna) = např. 50 %

DPH = 10 % 

Prodejní cena by byla:

 • 100 Kč + 50 % (ze 100 Kč) = 150,0 Kč
 • 150 Kč + 10 % (ze 150 Kč) = 165,0 Kč

Klinické studie