ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Ceny a platby za léčiva

Z čeho se skládá prodejní cena léku?

Prodejní cena, resp. cena pro konečného spotřebitele, se vypočítá součtem hodnot - ceny výrobce, obchodní přirážky a DPH.

 

Kdo stanovuje maximální cenu výrobce u hrazeného léku?

Od roku 2008 je horní limit ceny, za kterou je možné hrazený přípravek dodávat na trh, stanoven Státní ústavem pro kontrolu léčiv, případně je v režimu ohlášení ceny držitelem rozhodnutí o registraci.

 

Kdo a jak stanovuje úhradu léku ze zdravotního pojištění?

Od roku 2008 stanovuje výši a podmínky úhrady Státní ústav pro kontrolu léčiv, a to v rámci správního řízení, které má zákonem nastavená pravidla.

 

Co je to Orientační cena pro konečného spotřebitele?

Pro lepší přehled o cenách v lékové oblasti je v databázi registrovaných léků u hrazených léků uváděna orientační prodejní cena, resp. orientační cena pro konečného spotřebitele. 

 

Kolik zaplatí pacient?

Platbu pacienta v lékárně lze rozdělit do dvou základních skupin podle toho, zda se jedná o lék částečně hrazený nebo nehrazený ze zdravotního pojištění.

 

V tisku se píše o jádrové a základní úhradě. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Od 1. 12. 2011 dochází ke změně systému stanovením jádrové úhrady, která umožňuje snazší reakci na případnou změnu DPH či obchodní přirážky.

 

A kterou výši úhrady vlastně získám ze zdravotního pojištění?

Výše úhrady vyplývá z hodnoty stanovené jádrové úhrady. Příklad takového výpočtu může představit celý systém blíže.

 

Co je revize léků?

V roce 2008 byl nastaven nový systém stanovení úhrad a cen léků. Tento systém také nastavil povinnost SÚKL provádět pravidelně revizi platných cen a úhrad ze zdravotního pojištění.

 

Může být hrazen i lék, který nemá stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění?

Léky, které nemají stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění, může zdravotní pojišťovna v zákonem daných případech uhradit.

 

Co znamená, že má lék stanoveny podmínky úhrady ze zdravotního pojištění?

Úhrada ze zdravotního pojištění může být v některých případech omezena, a to specializací lékaře, indikací nebo vykazovacím limitem. 

 

Platí podmínky úhrady i u léků nehrazených ze zdravotního pojištění?

Podmínky úhrady, mezi které patří indikační omezení, specializace předepisujícího lékaře či vykazovací limit, se vztahují pouze na léky, u kterých je stanovena a zároveň i požadována úhrada ze zdravotního pojištění.

 

Platí pořád pravidlo, že vždy jeden lék ve skupině je bez doplatku?

Při stanovení úhrady musí SÚKL dle požadavku zákona zajistit vždy minimálně jeden plně hrazený lék v rámci definovaných skupin, které jsou uvedeny v příloze zákona.  

 

Co je referenční skupina?

Z legislativy vyplývá seznam referenčních skupin, které sdružují vzájemně terapeuticky zaměnitelné přípravky.

 

Co je to započitatelný doplatek?

V případě, že lék není plně hrazen ze zdravotního pojištění, je možné v některých případech část doplatku hrazeného pacientem započítat do ochranného limitu.

 

Proč jsou generické léky levnější než originální?

Originální léky prochází před vlastní registrací finančně náročným procesem vývoje a klinických hodnocení. Generické přípravky tento proces před registrací provádí již pouze ve velmi omezené míře.

 

 

Klinické studie