ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Kdo a jak stanovuje úhradu léku ze zdravotního pojištění?

Od roku 2008 stanovuje výši a podmínky úhrady Státní ústav pro kontrolu léčiv, a to v rámci správního řízení, které má zákonem nastavená pravidla.

Od roku 2008 byl Státní ústav pro kontrolu léčiv zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění pověřen stanovováním výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění.

Při stanovení výše a podmínek úhrady se u léků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) posuzuje:

 • terapeutická účinnost a bezpečnost,
 • závažnost onemocnění, pro kterou je přípravek určen,
 • hodnocení nákladové efektivity (poměr mezi náklady a přínosy spojenými s použitím
  daného produktu ve srovnání s použitím jiného léku),
 • veřejný zájem (zajištění kvality a dostupnosti zdravotní péče, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění),
 • vhodnost cesty podání, lékové formy, síly a velikost balení,
 • obvyklé dávkování,
 • nezbytná délka léčby,
 • míra součinnosti osoby, které je podáván (např. jak často je nutné přípravek během dne užít),
 • jeho nahraditelnost jiným lékem nebo PZLÚ hrazenou ze zdravotního pojištění a porovnání jejich cen a stanovených úhrad
 • dopad na finanční prostředky zdravotního pojištění způsobené užíváním léku nebo PZLÚ,
 • doporučené postupy odborných institucí a odborníků.

 

Vlastní stanovení probíhá formou správního řízení, do kterého může vstupovat zdravotní pojišťovna a výrobce léku. Délka takového řízení je stanovena na 75 dnů, v případě samostatného stanovení úhrady nebo 165 dnů, v případě, kdy se v rámci jednoho řízení stanovuje úhrada i cena výrobce. 

Klinické studie