ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Jaké léky lze sehnat mimo prostory lékáren?

Mimo prostory lékáren je možné zakoupit volně prodejné léky a vyhrazené léky.

Některé druhy léků je možné nakoupit i mimo prostory lékáren. Jedná se o dvě skupiny, které jsou však často zaměňovány.

Léky, které nejsou vázány na recept, tzv. volně prodejné

Do této skupiny spadají přípravky:

  • které mají nízkou toxicitu i nízké riziko závažných nežádoucích účinků,
  • které mohou být používány u onemocnění, která si pacient dokáže určit sám (tzv. samodiagnóza) a riziko ohrožení zdraví při nesprávném užívání přípravku je nízké,
  • jejichž užívání by nemělo zakrýt příznaky závažnějšího onemocnění, které pacient nerozpozná, a nevyhledá tak včas lékaře.

 

Výdej těchto přípravků je možný nejen v lékárnách, ale i tzv. zásilkovým výdejem prostřednictvím internetové stránky. Provozovatelem těchto stránek však musí být kamenná lékárna.

Přehled lékáren, které ohlásili zahájení zásilkového výdeje prostřednictvím internetových stránek, je dostupný v rámci databáze lékáren.

Vyhrazené léky

Vyhrazené léky jsou humánní léky, které je možné používat bez odborné konzultace, a slouží především k akutnímu pokrytí individuální potřeby pacienta nebo jemu blízkých osob. Proto i velikost balení takového přípravku odpovídá tomuto účelu.

Mezi vyhrazené léky patří například čaje, dezinfekční přípravky, ale i přípravky na léčbu mírné bolesti. Kompletní seznam je dostupný v rámci databáze registrovaných léčiv.

Prodej vyhrazených léků je možný nejen v lékárnách, ale i u tzv. prodejců vyhrazených léčiv. Přehled prodejců, kteří ohlásili zahájení své činnosti, je k dispozici v rámci databáze lékáren.

 

Klinické studie