ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Co je to započitatelný doplatek?

V případě, že lék není plně hrazen ze zdravotního pojištění, je možné v některých případech část doplatku hrazeného pacientem započítat do ochranného limitu.

Tzv. ochranný limit je stanoven ve výši:

  • 1 000 Kč u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku,
  • 500 Kč u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku, 
  • 5 000 Kč u ostatních pojištěnců.

 

Pokud celková částka uhrazená za regulační poplatky, za doplatky za částečně hrazené léky apod., překročí v kalendářním roce stanovený limit, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci částku, o kterou je tento limit překročen. Bližší informace o dosažené výši u jednotlivých pacientů apod. jsou dostupné vždy u konkrétní zdravotní pojišťovny.

Do ochranného limitu se započítávají doplatky za částečně hrazené léky, a to ve výši doplatku na nejlevnější lék, který obsahuje stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání.

Příklad:

  • Lék 1 = doplatek pacienta 50Kč
  • Lék 2 = doplatek pacienta 40Kč
  • Lék 3 = doplatek pacienta 30Kč

    Všechny 3 uvedené léky mají stejnou účinnou látku se stejnou cestou podání.

Do ochranného limitu se ve všech případech započítává 30Kč, což odpovídá doplatku za nejlevnější lék. V případě, že by byl některý z uvedených léků plně hrazen ze zdravotního pojištění, poté se započitatelný doplatek rovná 0 Kč.

Doplatek u podpůrných nebo doplňkových léků, které jsou uvedeny ve vyhlášce o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné a doplňkové léčbě, se započítává pouze u osob starších 65 let (včetně dne, kdy dovršily tento věk).

Pokud lékař trvá na vydání předepsaného léku, vyznačí na receptu "Nezaměňovat". V takovém případě se i přes výše uvedená pravidla do ochranného limitu započte doplatek v plné výši.

 

 

Klinické studie