ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Co je to Orientační cena pro konečného spotřebitele?

Pro lepší přehled o cenách v lékové oblasti je v databázi registrovaných léků u hrazených léků uváděna orientační prodejní cena, resp. orientační cena pro konečného spotřebitele. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv nemá k dispozici informace o prodejních cenách v jednotlivých lékárnách. Pro lepší přehled však v databázi léků uvádí u hrazených léků alespoň vypočítanou orientační prodejní cenu (orientační cenu pro konečného spotřebitele).

U léků, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, není cena regulována. SÚKL tak nemá k dispozici žádné podklady, které by pro výpočet mohl použít. Z tohoto důvodu u nehrazených léků nejsou informace o cenách dostupné. 

Orientační cena pro konečného spotřebitele (ORC) u hrazených léků vychází z:

  • Maximální ceny výrobce (horní limit ceny, za kterou může být lék dodáván na trh, stanovený SÚKL) resp. nahlášené ceny původce (horní limit ceny, za kterou může být lék dodáván na trh, ohlášený držitelem rozhodnutí o registraci).
  • Maximální obchodní přirážky (tvořena procentní sazbou a pevnou částkou tzv. nápočtem. Horní hranice obchodní přirážky je stanovena Cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví ČR a to pomocí pásem, které jsou ovlivněny cenou výrobce.
  • DPH (sazba stanovená Ministerstvem financí ČR).

 
Příklad - výpočet orientační prodejní ceny

Horní limit maximální ceny výrobce (resp. ceny původce) = 100 Kč

Maximální obchodní přirážka = 37 % + 0 Kč nápočet (odpovídá hodnotě stanovené
Cenovým předpisem MZ u přípravku v pásmu 1 s cenou výrobce do 150 Kč)

DPH = 10 %

Orientační prodejní cena by byla:

  • 100 Kč + 37 % (z 100 Kč) + 0 Kč = 137 Kč
  • 137 Kč + 10 % (z 137 Kč) = 150,7 Kč

Klinické studie